projects


AfterBefore, photo series, 2023


- Ideen bag projektet.

Arkæologien har fulgt mig fra tidligt i livet – og med ind i min kunstneriske praksis, hvor tidsbegrebet er centralt. Min store fascination af oldtidshøjene har ført til overvejelser - om og hvordan - de kunne indgå i mine værker. I landskabsmalerierne har de kun få gange været essensen, hvorimod de en del gange har været små figurationer i helheden. At oldtidshøje er behæftet med mange forskelligartede referencer, er et faktum – som jeg har måtte forholde mig til.


I AfterBefore besluttede jeg derfor at arbejde ud fra en fænomenologisk systematik. Medie - foto. Så få greb kunstnerisk, og med en visning af oldtidshøje, som de nu så ud lige den dag, jeg tog fotografierne. Her er høje bevokset med træer uden angivelser af steder, navne eller datering. Serien viser 11 forskellige af de mange monumentale installationer, som er strøet rundt i Danmark. Hver og én af dem er unikke og synlige markører af tidsbegrebet.

Ved at bruge fotografiet som medie får højene nu endnu en tid tillagt og mine værker en ny dimension.  


Der har eksisteret et uendeligt stort antal oldtidshøje i Danmark,  udover de vi ser i dag. For knap 6000 år siden påbegyndtes opførelsen af de mange forskelligartede oldtidshøje. Gravmonumenter.

Nogle forsvandt, nogle blev genbrugt i nye tidsperioder, nogle plyndret for gravgaver,og nogle blev til byggemateriale. Heldigvis er der en mængde faglitteratur baseret på forskning af fænomenet oldtidshøje, - et stort og spændende vidensfelt at begive sig ind i. Jo mere viden man har om højene, jo dybere indtryk gør synet af dem, når man passerer dem i landskabet.

1
2
3
4
5
6

PROJECT  no title ceramics, painted stoneware, 2022.